Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla nw. obiektów zrealizowanych w ramach projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” – w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany z Usługi przeglądaj
Remont jazu Stargard Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Kamień Pomorski, TO Szczecin Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 39/6 obręb Gryfice -7, gmina Gryfice, stanwoiącej Rzekę Regę Sprzedaż przeglądaj
Stacja pomp Rozwarowo - wymiana krat na wlocie do komór pompowych Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa urządzeń wylotowych z pompowni Skoszewo gm. Wolin i Karsibór IV gm. Świnoujście Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+” dokończenie robót budowlanych – Rega Prusinowo” Budowy przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+”, dokończenie robót budowlanych – Rega Rejowice km 45+800” Budowy przeglądaj
„Nadzory inwestycyjne – przyrodnicze i archeologiczne w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych – Dostawa przepływomierza do profilowania ADCP w ciekach wodnych”. Dostawy przeglądaj
Rzeka Biała - remont umocnień brzegowych w km 28+676 - 28+734, miasto Biały Bór, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Brzeźniczka - remont rurociągu w km 11+170 - 11+316, gm. Barwice, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ” – ETAP III Usługi przeglądaj
Remont budowli piętrzącej na rzece Świerznicy w km 3+000 oraz ubezpieczeń w jej obrębie Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Remont budowlany i elektryczny stacji pomp Chłopy T/O Koszalin” Budowy przeglądaj
Remont urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli – rzeka Dzierżęcinka Budowy przeglądaj
Remont urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli – rzeka Uniesta Budowy przeglądaj
Remont budowli piętrzącej na rzece Dębnicy w km 23+410 oraz ubezpieczeń w jej obrębie Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli – rzeka Polnica Budowy przeglądaj
Zabezpieczenie lewego wału ppow. n/rz Błotnicą w km 0+370 Budowy przeglądaj
Rzeka Żydówka (Pilca) - naprawa umocnień brzegowych (rozmiar 0,045 km) w km 4+829 - 4+838, 4+850 - 4+861, 5+320 - 5+345 Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony