Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 39/6 obręb Gryfice -7, gmina Gryfice, stanwoiącej Rzekę Regę Sprzedaż przeglądaj
Stacja pomp Rozwarowo - wymiana krat na wlocie do komór pompowych Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa urządzeń wylotowych z pompowni Skoszewo gm. Wolin i Karsibór IV gm. Świnoujście Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+” dokończenie robót budowlanych – Rega Prusinowo” Budowy przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+”, dokończenie robót budowlanych – Rega Rejowice km 45+800” Budowy przeglądaj
„Nadzory inwestycyjne – przyrodnicze i archeologiczne w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych – Dostawa przepływomierza do profilowania ADCP w ciekach wodnych”. Dostawy przeglądaj
Rzeka Biała - remont umocnień brzegowych w km 28+676 - 28+734, miasto Biały Bór, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Brzeźniczka - remont rurociągu w km 11+170 - 11+316, gm. Barwice, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ” – ETAP III Usługi przeglądaj
Remont budowli piętrzącej na rzece Świerznicy w km 3+000 oraz ubezpieczeń w jej obrębie Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Remont budowlany i elektryczny stacji pomp Chłopy T/O Koszalin” Budowy przeglądaj
Remont urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli – rzeka Dzierżęcinka Budowy przeglądaj
Remont urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli – rzeka Uniesta Budowy przeglądaj
Remont budowli piętrzącej na rzece Dębnicy w km 23+410 oraz ubezpieczeń w jej obrębie Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli – rzeka Polnica Budowy przeglądaj
Zabezpieczenie lewego wału ppow. n/rz Błotnicą w km 0+370 Budowy przeglądaj
Rzeka Żydówka (Pilca) - naprawa umocnień brzegowych (rozmiar 0,045 km) w km 4+829 - 4+838, 4+850 - 4+861, 5+320 - 5+345 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wogra - naprawa lewej skarpy w km 5+089 - 5+116 i udrożnienie koryta rzeki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Wąsówka - naprawa skarp rzeki w km 0+024 - 0+032, dz. nr ewid. 150, obręb 11, m. Złocieniec Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Kanał Czaplinek w km 0+030 - 0+123 - naprawa skarp i dna kanału Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony