Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Wał lewy nad rzeką Dębosznicą w km 0+000 - 0+300 - roboty remontowe Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remonty agregatów pompowych na terenie województwa zachodniopomorskiego Usługi przeglądaj
Remont umocnień brzegowych oraz ubezpieczeń w obrębie przepustów na Kanale Iwięcino w km 4+000 - 8+500 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wykonanie remontu umocnień brzegowych rzeki Czarnej w km 11+000 - 16+000 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Wał nad jeziorem Resko Przymorskie w km 4+053-4+389 – przywrócenie parametrów projektowych wału” Budowy przeglądaj
Struga Sianowska - remont zastawki oraz budowli regulacyjnych w km 0+000 - 1+960 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont opaski z kiszek faszynowych w km 5+256 - 6+720 Kanału Kościernickiego oraz naprawa przyczółka wylotowego przepustu w km 6+230 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont ubezpieczeń w obrębie przepustów na Kanale Łabusz w km 0+000 - 7+700 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Łarpia - profilowanie dna koryta i remont ubezpieczeń skarpy w km 3+201 - 4+630 rzeki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew podczas realizacji zadania pn. Wał Bielinek-Cedynia usunięcie z wału drzew zagrazających bezpieczeństwu Sprzedaż przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 497 obręb Strzeszów - jezioro Strzeszowskie Sprzedaż przeglądaj
Rzeka Wyszewka - remont zastawki w km 2+500 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla nw. obiektów zrealizowanych w ramach projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” – w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany z Usługi przeglądaj
Remont jazu Stargard Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Kamień Pomorski, TO Szczecin Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 39/6 obręb Gryfice -7, gmina Gryfice, stanwoiącej Rzekę Regę Sprzedaż przeglądaj
Stacja pomp Rozwarowo - wymiana krat na wlocie do komór pompowych Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa urządzeń wylotowych z pompowni Skoszewo gm. Wolin i Karsibór IV gm. Świnoujście Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+” dokończenie robót budowlanych – Rega Prusinowo” Budowy przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+”, dokończenie robót budowlanych – Rega Rejowice km 45+800” Budowy przeglądaj

Strony