Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy” Budowy przeglądaj
„Dokumentacja projektowa zamienna oraz wszystkie dokumenty, konieczne do wprowadzenia zmian formalnych, w tym zmiany klasy ważności wału oraz zrealizowania robot budowlanych zgodnie z ekspertyzą pn.: „Wał przeciwpowodziowy Wyspa Pucka km 3+420 - 8+720. Pr Usługi przeglądaj
Wymiana instalacji elektrycznych w pompowni melioracyjnej Głowaczewo Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wynajem powierzchni biurowej - lokalu na potrzeby siedziby Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na czas nieokreślony. Usługi przeglądaj
Kanał Cedyński - Ulgi - remont przepustu w km 7+320 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty w km 53+000-58+620 powyżej EW Rościno gm. Białogard, woj. zachodniopomorskie Budowy przeglądaj
Rzeka Łozica w km 8+170 - remont jazu siatkowo-kamiennego, gm. Grzmiąca, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Usługa polegająca na sporządzeniu ekspertyzy technicznej zawierającej szczegółowe analizy uwarunkowań hydrologicznych, ekonomicznych, środowiskowych dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Trzebiatów i terenów przyległych znajdujących się w zlewni Usługi przeglądaj
Remonty przepustów na terenie powiatu kamieńskiego Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Roboty remontowe urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białogardzkiego Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla nw. obiektów zrealizowanych w ramach projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” – w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany Usługi przeglądaj
Kanał Ordona - remont koryta w km 0+371 - 0+880 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Gęsia w km 4+344 - 4+360 - remont umocnień brzegowych, gm. Barwice Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Zgnilec w km 0+005 - naprawa przepustu z piętrzeniem 2x1,0 m Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Struga Wiśnica - remont umocnień brzegowych z kamienia w km 2+188 – 2+215 oraz remont rurociągu w km 8+548 - 8+631 i 8+798 - 8+984, gmina Barwice, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wał st. pomp Uniemyśl - rz. Karpinka - wzmocnienie korony wału przy pompowni Uniemyśl Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Kamionka-Stawica - naprawa: zastawka betonowa w km 7+580, przepust w km 8+470 oraz stopnie faszynowe w km 9+380, 9+430, 9+480 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Mała Ina – roboty remontowe w km 56+420 -57+680 Budowy przeglądaj
Remont oraz konserwacja zbiornika Suchań w km 6+340-6+570 rzeki Reczyca (0,23 km) Budowy przeglądaj
Wycinka i podcięcie drzew na ciekach TO Myślibórz, powiat myśliborski Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony