Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Remonty agregatów pompowych na terenie województwa zachodniopomorskiego Usługi przeglądaj
Remont umocnień brzegowych oraz ubezpieczeń w obrębie przepustów na Kanale Iwięcino w km 4+000 - 8+500 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wykonanie remontu umocnień brzegowych rzeki Czarnej w km 11+000 - 16+000 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Wał nad jeziorem Resko Przymorskie w km 4+053-4+389 – przywrócenie parametrów projektowych wału” Budowy przeglądaj
Struga Sianowska - remont zastawki oraz budowli regulacyjnych w km 0+000 - 1+960 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont opaski z kiszek faszynowych w km 5+256 - 6+720 Kanału Kościernickiego oraz naprawa przyczółka wylotowego przepustu w km 6+230 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont ubezpieczeń w obrębie przepustów na Kanale Łabusz w km 0+000 - 7+700 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Łarpia - profilowanie dna koryta i remont ubezpieczeń skarpy w km 3+201 - 4+630 rzeki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew podczas realizacji zadania pn. Wał Bielinek-Cedynia usunięcie z wału drzew zagrazających bezpieczeństwu Sprzedaż przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 497 obręb Strzeszów - jezioro Strzeszowskie Sprzedaż przeglądaj
Rzeka Wyszewka - remont zastawki w km 2+500 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla nw. obiektów zrealizowanych w ramach projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” – w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany z Usługi przeglądaj
Remont jazu Stargard Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Kamień Pomorski, TO Szczecin Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 39/6 obręb Gryfice -7, gmina Gryfice, stanwoiącej Rzekę Regę Sprzedaż przeglądaj
Stacja pomp Rozwarowo - wymiana krat na wlocie do komór pompowych Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa urządzeń wylotowych z pompowni Skoszewo gm. Wolin i Karsibór IV gm. Świnoujście Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+” dokończenie robót budowlanych – Rega Prusinowo” Budowy przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+”, dokończenie robót budowlanych – Rega Rejowice km 45+800” Budowy przeglądaj
„Nadzory inwestycyjne – przyrodnicze i archeologiczne w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych – Dostawa przepływomierza do profilowania ADCP w ciekach wodnych”. Dostawy przeglądaj

Strony