Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa sztucznych tarlisk w ramach realizowanego programu LIFE+ - Etap I Budowy przeglądaj
Naprawa pompowni melioracyjnej Golczew, gm. Myślibórz Poniżej progów ustawowych przeglądaj
sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki na działce nr 367 obręb Myśliborzyce gm. Myślibórz Sprzedaż przeglądaj
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą na szczególne korzystanie z wód Usługi przeglądaj
„Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186” Budowy przeglądaj
Jezioro Wełtyńskie - usunięcie drzew mogących zagrozić bezpieczeństwu Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont umocnień i studni w ciągu cieków naturalnych oraz naprawa ogrodzenia uszkodzonego przez wiatrołomy w m. Gwda Wielka Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa linii napowietrznej SN 15kV zasilającej pompownię melioracyjna Śmięć, gm. Stepnica Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Montaż barier uniemożliwiających przejazd mostami Poltegor w km 66+717 i w km 83+253 rzeki Ina, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich (2 postępowanie) Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Zabudowa uszkodzonego brzegu prawego rzeki Grabowej w km 61+860” Budowy przeglądaj
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ - ETAP II, obiekt: Łoźnica – Łobez ul. Świdwińska km 0+535 Usługi przeglądaj
Remont przyłączy energetycznych zasilających pompownie Karcino gmina Kołobrzeg Budowy przeglądaj
Rzeka Okra - roboty remontowe w km 11+800 - 12+800 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont syfonu - rzeka Ścięgnica w km 1+240 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Naprawa pompowni melioracyjnej na terenie województwa Zachodniopomorskiego Mosina T/O Szczecinek” Budowy przeglądaj
„Naprawa pompowni melioracyjnych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, Budowy przeglądaj
Rzeka Łozica w km 8+170 - remont jazu siatkowo-kamiennego, gm. Grzmiąca, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Montaż barier uniemożliwiających przejazd mostami Poltegor w km 66+717 i w km 83+253 rzeki Ina, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Rzeka Długa – remont rurociągu d = 60 cm w km 21+077-21+872 gm. Biały Bór, pow. szczecinecki ”. Budowy przeglądaj
„Remont skarp na rzece Sienicy km 3+608-4+902, m. Oborzany i km 8+160-9+174 m. Dębno, gmina Dębno” Budowy przeglądaj

Strony