Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Rzeka Łozica w km 8+170 - remont jazu siatkowo-kamiennego, gm. Grzmiąca, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Usługa polegająca na sporządzeniu ekspertyzy technicznej zawierającej szczegółowe analizy uwarunkowań hydrologicznych, ekonomicznych, środowiskowych dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Trzebiatów i terenów przyległych znajdujących się w zlewni Usługi przeglądaj
Remonty przepustów na terenie powiatu kamieńskiego Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Roboty remontowe urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białogardzkiego Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla nw. obiektów zrealizowanych w ramach projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” – w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany Usługi przeglądaj
Kanał Ordona - remont koryta w km 0+371 - 0+880 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Gęsia w km 4+344 - 4+360 - remont umocnień brzegowych, gm. Barwice Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Zgnilec w km 0+005 - naprawa przepustu z piętrzeniem 2x1,0 m Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Struga Wiśnica - remont umocnień brzegowych z kamienia w km 2+188 – 2+215 oraz remont rurociągu w km 8+548 - 8+631 i 8+798 - 8+984, gmina Barwice, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wał st. pomp Uniemyśl - rz. Karpinka - wzmocnienie korony wału przy pompowni Uniemyśl Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Kamionka-Stawica - naprawa: zastawka betonowa w km 7+580, przepust w km 8+470 oraz stopnie faszynowe w km 9+380, 9+430, 9+480 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Mała Ina – roboty remontowe w km 56+420 -57+680 Budowy przeglądaj
Remont oraz konserwacja zbiornika Suchań w km 6+340-6+570 rzeki Reczyca (0,23 km) Budowy przeglądaj
Wycinka i podcięcie drzew na ciekach TO Myślibórz, powiat myśliborski Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wał lewy nad rzeką Dębosznicą w km 0+000 - 0+300 - roboty remontowe Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remonty agregatów pompowych na terenie województwa zachodniopomorskiego Usługi przeglądaj
Remont umocnień brzegowych oraz ubezpieczeń w obrębie przepustów na Kanale Iwięcino w km 4+000 - 8+500 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wykonanie remontu umocnień brzegowych rzeki Czarnej w km 11+000 - 16+000 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Wał nad jeziorem Resko Przymorskie w km 4+053-4+389 – przywrócenie parametrów projektowych wału” Budowy przeglądaj
Struga Sianowska - remont zastawki oraz budowli regulacyjnych w km 0+000 - 1+960 Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony