Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Naprawa pompowni melioracyjnej na terenie województwa Zachodniopomorskiego Mosina T/O Szczecinek” Budowy przeglądaj
„Naprawa pompowni melioracyjnych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, Budowy przeglądaj
Rzeka Łozica w km 8+170 - remont jazu siatkowo-kamiennego, gm. Grzmiąca, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Montaż barier uniemożliwiających przejazd mostami Poltegor w km 66+717 i w km 83+253 rzeki Ina, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Rzeka Długa – remont rurociągu d = 60 cm w km 21+077-21+872 gm. Biały Bór, pow. szczecinecki ”. Budowy przeglądaj
„Remont skarp na rzece Sienicy km 3+608-4+902, m. Oborzany i km 8+160-9+174 m. Dębno, gmina Dębno” Budowy przeglądaj
Podwyższenie grobli przy jazie na jeziorze Okonie Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wały przeciwpowodziowe - roboty remontowe na koronie, naprawa zamknięć zapór wjazdowych, tablicy informacyjnej i barier ochronnych oraz montaż na wjazdach zapór i znaku drogowego Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont pompowni na terenie T/O Stargard, Zad.1 – remont pompowni Kolin, Zad.2 – remont pompowni Pomietów II, Zad.3 – remont pompowni Witkowo I ”, Budowy przeglądaj
„Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186” Budowy przeglądaj
Rzeka Drawica w km 12+385 - 12+445 - naprawa murów oporowych - umocnienie skarp Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Rzeka Dobrzyca – prace remontowe” Budowy przeglądaj
„Chlewice – Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli oraz Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II” Budowy przeglądaj
„USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ” – TERENOWEGO ODDZIAŁU W PYRZYCACH. Usługi przeglądaj
„Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy” Budowy przeglądaj
„Dokumentacja projektowa zamienna oraz wszystkie dokumenty, konieczne do wprowadzenia zmian formalnych, w tym zmiany klasy ważności wału oraz zrealizowania robot budowlanych zgodnie z ekspertyzą pn.: „Wał przeciwpowodziowy Wyspa Pucka km 3+420 - 8+720. Pr Usługi przeglądaj
Wymiana instalacji elektrycznych w pompowni melioracyjnej Głowaczewo Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wynajem powierzchni biurowej - lokalu na potrzeby siedziby Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na czas nieokreślony. Usługi przeglądaj
Kanał Cedyński - Ulgi - remont przepustu w km 7+320 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty w km 53+000-58+620 powyżej EW Rościno gm. Białogard, woj. zachodniopomorskie Budowy przeglądaj

Strony