Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Budowa linii energetycznej 0,4kV zalicznikowej zasilającej barierę dla ryb w Likowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. Budowy przeglądaj
„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” Budowy przeglądaj
„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo – Czarnocin”. Budowy przeglądaj
Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego – TO Sławno Usługi przeglądaj
„Dostawa paliw płynnych w rozliczeniu bezgotówkowym dla pojazdów ZZMiUW” Dostawy przeglądaj
Dostawa wraz z montażem urządzeń elektryczno-elektronicznych służących do odstraszania (kierowania) ryb (3 sztuki) w ramach realizowanego programu LIFE+ pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów Dostawy przeglądaj
„Dostawa bonów towarowych /talonów/ w wersji papierowej dla pracowników Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie”. Dostawy przeglądaj
„Stacja pomp Żabnica - remont budynku i wymiana instalacji elektrycznej” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Stacja Pomp „Poźrzadło” - wymiana instalacji elektrycznej Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Łozica-remont umocnień w km 12+920-13+580 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Stacja pomp Bielinek - remont ogrodzenia” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Roboty budowlano-montażowe przy stacjach pomp Czerwona I-II i Czerwona IV-V Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Melioracyjna stacja pomp Strzeżenica – remont budowlany Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Melioracyjna stacja pomp Barnowo – remont budowlany” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Oczyszczenie-odmulenie zbiorników pompowych na terenie województwa zachodniopomorskiego - etap II Budowy przeglądaj
Stacja pomp Bielinek - remont ogrodzenia Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Stacja pomp Żabnica - remont budynku i wymiana instalacji elektrycznej Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Stacja pomp Krzywin - wymiana instalacji elektrycznej Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Melioracyjna stacja pomp Strzeżenica – remont budowlany Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wał Dąbie-Inoujście w km 18+130 - 18+230 - remont i wzmocnienie istniejącego ubezpieczenia skarpy odwodnej Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony