Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Oczyszczenie-odmulenie zbiorników pompowych na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Budowy przeglądaj
„Remont stacji pomp Włodarka II, gm. Trzebiatów” Budowy przeglądaj
Wał Stepnica Brylanty w km 0+120 + 0+580 - utrzymanie bezpiecznej rzędnej korony wału Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa linii napowietrznej SN 15kV zasilającej pompownię melioracyjna Śmięć, gm. Stepnica (2) Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont ubezpieczenia prawej skarpy rzeki Płoni w km 1+980 - 2+150 oraz 3+500 - 3+600 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa umocnień skarp rzeki Korytnica Lewa w km 0+000 - 0+124 wraz z naprawą czterech palisad w km 0+018, 0+042, 0+096, 0+124 - obręb m. Mirosławiec Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Stacja pomp Święta – zabezpieczenie skarp kanału odprowadzającego wody z pompowni Budowy przeglądaj
Łarpia - profilowanie dna koryta i remont ubezpieczeń skarpy w km 3+201 - 4+630 rzeki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont drogi przywałowej Jasienica-Karpinka Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Przebudowa wnętrzowej abonenckiej stacji transformatorowej z przebudową linii elektroenergetycznej SN 15 kV - Stacja pomp Trzebieszewo I” Budowy przeglądaj
Kanał Wschodni - wykonanie remontu przepustu oraz opasek faszynowych w km 1+800 - 6+800 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa sztucznych tarlisk w ramach realizowanego programu LIFE+ - Etap I Budowy przeglądaj
Naprawa pompowni melioracyjnej Golczew, gm. Myślibórz Poniżej progów ustawowych przeglądaj
sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki na działce nr 367 obręb Myśliborzyce gm. Myślibórz Sprzedaż przeglądaj
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą na szczególne korzystanie z wód Usługi przeglądaj
„Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186” Budowy przeglądaj
Jezioro Wełtyńskie - usunięcie drzew mogących zagrozić bezpieczeństwu Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont umocnień i studni w ciągu cieków naturalnych oraz naprawa ogrodzenia uszkodzonego przez wiatrołomy w m. Gwda Wielka Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa linii napowietrznej SN 15kV zasilającej pompownię melioracyjna Śmięć, gm. Stepnica Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Montaż barier uniemożliwiających przejazd mostami Poltegor w km 66+717 i w km 83+253 rzeki Ina, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich (2 postępowanie) Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony