Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Stacja Pomp „Poźrzadło” - wymiana instalacji elektrycznej Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Łozica-remont umocnień w km 12+920-13+580 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Stacja pomp Bielinek - remont ogrodzenia” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Roboty budowlano-montażowe przy stacjach pomp Czerwona I-II i Czerwona IV-V Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Melioracyjna stacja pomp Strzeżenica – remont budowlany Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Melioracyjna stacja pomp Barnowo – remont budowlany” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Oczyszczenie-odmulenie zbiorników pompowych na terenie województwa zachodniopomorskiego - etap II Budowy przeglądaj
Stacja pomp Bielinek - remont ogrodzenia Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Stacja pomp Żabnica - remont budynku i wymiana instalacji elektrycznej Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Stacja pomp Krzywin - wymiana instalacji elektrycznej Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Melioracyjna stacja pomp Strzeżenica – remont budowlany Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wał Dąbie-Inoujście w km 18+130 - 18+230 - remont i wzmocnienie istniejącego ubezpieczenia skarpy odwodnej Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Melioracyjna stacja pomp Barnowo – remont budowlany” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Roboty budowlano-montażowe przy stacjach pomp Czerwona I-II i Czerwona IV-V Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Remont budowli hydrotechnicznej na rozdziale wody w miejscowości Bytowo Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa pompowni melioracyjnej Mścięcino Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje 119 sztuk przepompowni melioracyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego Usługi przeglądaj
Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla obiektu zrealizowanego w ramach projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” – w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany ze śro Usługi przeglądaj
Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego Usługi przeglądaj
Rzeka Wyszewka - remont stopni, zabudowa wyrw w km 6+273 - 6+425 Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony