Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Monitoring oddziaływania na środowisko w roku 2017 dla 3 zrealizowanych inwestycji: 1. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” 2. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” 3. „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I” Usługi przeglądaj
USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH I URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pochądzącego z wycinki drzew wykonaniej podczas prac utrzymaniowych na rzece Gwda Sprzedaż przeglądaj
„Monitoring oddziaływania na środowisko w roku 2017 dla 3 zrealizowanych inwestycji: 1. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” 2. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” 3. „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I” Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki 525/10 obręb Wełtyń, gm. Gryfino Sprzedaż przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego w wycinki drzew w trakcie realizacji prac remontowych na rzece Kurzyca Sprzedaż przeglądaj
Dostawa wraz z montażem urządzeń elektryczno-elektronicznych służących do odstraszania (kierowania) ryb (3 sztuki) w ramach realizowanego programu LIFE+ pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów Dostawy przeglądaj
Naprawa szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta na wałach przeciwpowodziowych” Budowy przeglądaj
„USŁUGA KOMPLEKSOWA - KONSERWACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH – POPRZEZ WYKONANIE DWUKROTNEGO KOSZENIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pochądzącego z wycinki drzew wykonaniej podczas prac remontowych na rzece Długa Sprzedaż przeglądaj
Sprzedaż drewna pochądzącego z wycinki drzew wykonaniej podczas prac utrzymaniowych na rzece Gwda Sprzedaż przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 497 obręb Strzeszów, gm. Trzcińsko Zdrój - jezioro Strzeszowskie Sprzedaż przeglądaj
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie - 18 części Usługi przeglądaj
„Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego – TO Sławno”. Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 525/10 obręb Wełtyń, gm. Gryfino Sprzedaż przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ – ETAP II, obiekt: Stara Rega - Pęczerzyński Młyn km 12+290” Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w trakcie realizacji prac remontowych na rzece Kurzyca Sprzedaż przeglądaj
„Budowa linii energetycznej 0,4kV zalicznikowej zasilającej barierę dla ryb w Likowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. Budowy przeglądaj
„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” Budowy przeglądaj
„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo – Czarnocin”. Budowy przeglądaj

Strony