Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Sprzedaż drewna - rzeka Bielica km 4+300-4+730 remont ubezpieczenia skarp oraz usunięcie wywrotów i wycinka drzew ze skarpy rzeki Sprzedaż przeglądaj
KONSERWACJA CIEKÓW NATURALNYCH I URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna - wycięcie drzew ze skarp rzeki Dzierżęcinki w km 8+550 - 8+600 Sprzedaż przeglądaj
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Goleniów, TO Gryfino, TO Drawsko Pomorskie Usługi przeglądaj
„Rzeka Brzeźniczka - remont rurociągu w km 11+904 - 12+130; gm. Barwice, pow. szczecinecki” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+” dokończenie robót: Gardominka - Mechowo Budowy przeglądaj
„Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych naprawy pompowni melioracyjnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” Usługi przeglądaj
„KONSERWACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH – POPRZEZ WYKONANIE DWUKROTNEGO KOSZENIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” Usługi przeglądaj
Eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego - Etap II Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna - Rzeka Bielica km 4+300 - 4+730 remont ubezpieczenia skarp oraz usunięcie wywrotów i wycinka drzew ze skarp rzeki Sprzedaż przeglądaj
Umocnienie koryta rzeki Łoźnicy w km 1+140 – 1+500 wraz z uzupełnieniem działań związanych z budową zbiornika retencyjnego na rzece Łoźnicy w m. Łobez Budowy przeglądaj
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Myślibórz, TO Pyrzyce, TO Gryfice, TO Szczecinek, TO Wałcz, TO Świdwin, TO K Usługi przeglądaj

Strony