Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowo - osobowych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawy przeglądaj
Remont oraz konserwacja zbiornika Suchań w km 6+340-6+570 rzeki Reczyca (0,23 km) Budowy przeglądaj
Rzeka Bielica - remont rurociągu w km 14+450 - 15+726 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowo - osobowych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawy przeglądaj
Oczyszczenie zbiorników pompowych na terenie województwa zachodniopomorskiego Budowy przeglądaj
Remont 3 budowli, przepusto-zastawki i 2 studni, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim, a jeziorem Jamno” Usługi przeglądaj
Utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego Usługi przeglądaj
„Dostawa sprzętu komputerowego dla ZZMiUW w Szczecinie” Dostawy przeglądaj
„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowo - osobowych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych Dostawy przeglądaj
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim, a jeziorem Jamno” Usługi przeglądaj
„Melioracyjna stacja pomp Chłopy - konserwacja wylotu do morza” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Sprzedaż drewna - poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału - odcinek A Sprzedaż przeglądaj
„Budowa przepławki dla ryb, rzeka Mołstowa w km 23+100 w miejscowości Rzesznikowo - roboty uzupełniające”. Budowy przeglądaj
„Budowa przepławki dla ryb, rzeka Mołstowa w km 12+100 w miejscowości Grąd - roboty uzupełniające” Budowy przeglądaj
„Naprawa szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta na wałach przeciwpowodziowych” Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna - rzeka Bielica km 4+300-4+730 remont ubezpieczenia skarp oraz usunięcie wywrotów i wycinka drzew ze skarpy rzeki Sprzedaż przeglądaj
KONSERWACJA CIEKÓW NATURALNYCH I URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna - wycięcie drzew ze skarp rzeki Dzierżęcinki w km 8+550 - 8+600 Sprzedaż przeglądaj
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Goleniów, TO Gryfino, TO Drawsko Pomorskie Usługi przeglądaj

Strony