Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Zabudowa wyboju w poszurze śluzy wałowej, naprawa umocnień przy zbiorniku do nawodnień w Mrzeżynie Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Roboty remontowe – wały nad strugą Karnice w km: lewy 0+000-0+780, prawy 0+000-0+600 Budowy przeglądaj
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowo - osobowych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawy przeglądaj
Dialog techniczny dotyczący wykonania projektu dla zadania: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Trzebiatowa – Etap II” Usługi przeglądaj
Strumień Strumienno – remont strumienia w km 18+690-20+830 Budowy przeglądaj
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” –Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania na szczególne korzystanie z wód dla przepławek Ina Rybaki 109+200, Krąpiel Kanał Strumyk 0+285, Krąpiel ME Usługi przeglądaj
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowo - osobowych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawy przeglądaj
Przywrócenie stanu lewego brzegu rzeki Parsęty poprzez zabudowę wyrwy w km 77+965 – 78+065 w m. Rzyszczewo Budowy przeglądaj
Rzeka Gardominka - remont przepustu w świetle byłego Kanału Młyńskiego Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Wogra - zabudowa wyrw w km 7+400 - 7+440, m. Połczyn Zdrój Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Kanał Jaglisko - roboty remontowe w km 1+300 - 1+736 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Naprawa rurociągu i skarp kanału Sosnowo w km 3+250 do 3+500 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Dostawa sprzętu komputerowego dla ZZMiUW w Szczecinie Dostawy przeglądaj
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowo -osobowych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpiec Dostawy przeglądaj
Opracowanie projektu podziału nieruchomości dla zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno – przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno. Podzadanie: Wał nad jeziorem Jamno polder Usługi przeglądaj
Naprawa pompowni melioracyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego Budowy przeglądaj
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowo - osobowych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawy przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wyciętego wiatrołomu lipy rosnącej na działce nr 5 z obrębu Cedynia 2, gmina Cedynia - ogłoszenie II Sprzedaż przeglądaj
„Monitoring oddziaływania na środowisko w roku 2015 dla 3 zrealizowanych inwestycji: Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wyciętego wiatrołomu lipy rosnącej na działce nr 5 z obrębu Cedynia 2, gmina Cedynia Sprzedaż przeglądaj

Strony