Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim, a jeziorem Jamno” Usługi przeglądaj
„Melioracyjna stacja pomp Chłopy - konserwacja wylotu do morza” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Sprzedaż drewna - poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału - odcinek A Sprzedaż przeglądaj
„Budowa przepławki dla ryb, rzeka Mołstowa w km 23+100 w miejscowości Rzesznikowo - roboty uzupełniające”. Budowy przeglądaj
„Budowa przepławki dla ryb, rzeka Mołstowa w km 12+100 w miejscowości Grąd - roboty uzupełniające” Budowy przeglądaj
„Naprawa szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta na wałach przeciwpowodziowych” Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna - rzeka Bielica km 4+300-4+730 remont ubezpieczenia skarp oraz usunięcie wywrotów i wycinka drzew ze skarpy rzeki Sprzedaż przeglądaj
KONSERWACJA CIEKÓW NATURALNYCH I URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna - wycięcie drzew ze skarp rzeki Dzierżęcinki w km 8+550 - 8+600 Sprzedaż przeglądaj
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Goleniów, TO Gryfino, TO Drawsko Pomorskie Usługi przeglądaj
„Rzeka Brzeźniczka - remont rurociągu w km 11+904 - 12+130; gm. Barwice, pow. szczecinecki” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+” dokończenie robót: Gardominka - Mechowo Budowy przeglądaj
„Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych naprawy pompowni melioracyjnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” Usługi przeglądaj
„KONSERWACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH – POPRZEZ WYKONANIE DWUKROTNEGO KOSZENIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” Usługi przeglądaj
Eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego - Etap II Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna - Rzeka Bielica km 4+300 - 4+730 remont ubezpieczenia skarp oraz usunięcie wywrotów i wycinka drzew ze skarp rzeki Sprzedaż przeglądaj
Umocnienie koryta rzeki Łoźnicy w km 1+140 – 1+500 wraz z uzupełnieniem działań związanych z budową zbiornika retencyjnego na rzece Łoźnicy w m. Łobez Budowy przeglądaj
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie dotyczących oddziałów: TO Myślibórz, TO Pyrzyce, TO Gryfice, TO Szczecinek, TO Wałcz, TO Świdwin, TO K Usługi przeglądaj

Strony