Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Remont urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli – rzeka Dzierżęcinka” Budowy przeglądaj
„Remont wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Jamno polder Łabusz” Budowy przeglądaj
„Remont skarp” Zadanie nr 1 Kanał Dolsk w km 0+000-1+300 m. Dolsk gm. Dębno, Zadanie nr 2 Rzeka Sienica km 4+902-6+960, m. Dębno. Budowy przeglądaj
„Naprawa pompowni melioracyjnej na terenie województwa zachodniopomorskiego, Zad. 4. Naprawa pompowni Kopań TO Sławno”. Budowy przeglądaj
„Remont jazu piętrzącego na rzece Wieprzy w m. Darłowo” Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działek nr 2/1 obręb Moryń 3 (jezioro Morzycki) i nr 101 obręb Moryń 1 (rzeka Słubia) Sprzedaż przeglądaj
„Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego – TO Gryfino, w okresie wrzesień – grudzień 2017r.” Usługi przeglądaj
„Remont pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” Zad.2 – Remont pompowni melioracyjnej Osieki. Budowy przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP III Usługi przeglądaj
„Remont pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” Zad.1 – Remont pompowni „Wyspa Pucka” w Szczecinie. Budowy przeglądaj
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie Usługi przeglądaj
„USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP II. Usługi przeglądaj
„Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy” Budowy przeglądaj
Budowa linii energetycznych 0,4kV zalicznikowych zasilających monitoringi przepławek dla ryb w lokalizacjach: m. Łobez, m. Płoty, m. Resko, realizowanych w ramach programu pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew - TO Myślibórz Sprzedaż przeglądaj
„Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie” Usługi przeglądaj
Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - naprawy pompowni melioracyjnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Usługi przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP I Usługi przeglądaj
„Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie” Usługi przeglądaj
„Wywóz gruntu z działki jeziornej 469/15 obręb Mielno na południowym brzegu jeziora Jamno.” Budowy przeglądaj

Strony