Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 497 obręb Strzeszów, gm. Trzcińsko Zdrój - jezioro Strzeszowskie Sprzedaż przeglądaj
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie - 18 części Usługi przeglądaj
„Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego – TO Sławno”. Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 525/10 obręb Wełtyń, gm. Gryfino Sprzedaż przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ – ETAP II, obiekt: Stara Rega - Pęczerzyński Młyn km 12+290” Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w trakcie realizacji prac remontowych na rzece Kurzyca Sprzedaż przeglądaj
„Budowa linii energetycznej 0,4kV zalicznikowej zasilającej barierę dla ryb w Likowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. Budowy przeglądaj
„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” Budowy przeglądaj
„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo – Czarnocin”. Budowy przeglądaj
Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego – TO Sławno Usługi przeglądaj
„Dostawa paliw płynnych w rozliczeniu bezgotówkowym dla pojazdów ZZMiUW” Dostawy przeglądaj
Dostawa wraz z montażem urządzeń elektryczno-elektronicznych służących do odstraszania (kierowania) ryb (3 sztuki) w ramach realizowanego programu LIFE+ pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów Dostawy przeglądaj
„Dostawa bonów towarowych /talonów/ w wersji papierowej dla pracowników Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie”. Dostawy przeglądaj
„Stacja pomp Żabnica - remont budynku i wymiana instalacji elektrycznej” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Stacja Pomp „Poźrzadło” - wymiana instalacji elektrycznej Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Rzeka Łozica-remont umocnień w km 12+920-13+580 Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Stacja pomp Bielinek - remont ogrodzenia” Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Roboty budowlano-montażowe przy stacjach pomp Czerwona I-II i Czerwona IV-V Poniżej progów ustawowych przeglądaj
Melioracyjna stacja pomp Strzeżenica – remont budowlany Poniżej progów ustawowych przeglądaj
„Melioracyjna stacja pomp Barnowo – remont budowlany” Poniżej progów ustawowych przeglądaj

Strony