Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Remont jazu piętrzącego na rzece Wieprzy w m. Darłowo” Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działek nr 2/1 obręb Moryń 3 (jezioro Morzycki) i nr 101 obręb Moryń 1 (rzeka Słubia) Sprzedaż przeglądaj
„Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego – TO Gryfino, w okresie wrzesień – grudzień 2017r.” Usługi przeglądaj
„Remont pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” Zad.2 – Remont pompowni melioracyjnej Osieki. Budowy przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP III Usługi przeglądaj
„Remont pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” Zad.1 – Remont pompowni „Wyspa Pucka” w Szczecinie. Budowy przeglądaj
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie Usługi przeglądaj
„USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP II. Usługi przeglądaj
„Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy” Budowy przeglądaj
Budowa linii energetycznych 0,4kV zalicznikowych zasilających monitoringi przepławek dla ryb w lokalizacjach: m. Łobez, m. Płoty, m. Resko, realizowanych w ramach programu pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew - TO Myślibórz Sprzedaż przeglądaj
„Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie” Usługi przeglądaj
Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - naprawy pompowni melioracyjnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Usługi przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP I Usługi przeglądaj
„Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie” Usługi przeglądaj
„Wywóz gruntu z działki jeziornej 469/15 obręb Mielno na południowym brzegu jeziora Jamno.” Budowy przeglądaj
„Ekspertyza stanu technicznego grobli i stopnia zabezpieczenia terenów rolniczych przez groble wzdłuż prawego brzegu kanału Młynówka na dz. Nr 1338, obręb Trzebiatów 8 i nr 355, obręb Trzebiatów 2, gmina Trzebiatów wraz z analizą rozdziału wód ... Usługi przeglądaj
Wykonanie operatu wodnoprawnego na odbudowę stacji pomp Cieszysław oraz na szczególne korzystanie z wód dla przedmiotowej pompowni w celu utrzymania odpowiednich parametrów wód na polderze Cieszysław Usługi przeglądaj
„Opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Czerwonej powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” Usługi przeglądaj
„Monitoring oddziaływania na środowisko w roku 2017 dla 3 zrealizowanych inwestycji: 1. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” 2. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” 3. „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I” Usługi przeglądaj

Strony