Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Naprawa pompowni melioracyjnej na terenie województwa zachodniopomorskiego, Zad. 4. Naprawa pompowni Kopań TO Sławno”. Budowy przeglądaj
„Remont jazu piętrzącego na rzece Wieprzy w m. Darłowo” Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działek nr 2/1 obręb Moryń 3 (jezioro Morzycki) i nr 101 obręb Moryń 1 (rzeka Słubia) Sprzedaż przeglądaj
„Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego – TO Gryfino, w okresie wrzesień – grudzień 2017r.” Usługi przeglądaj
„Remont pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” Zad.2 – Remont pompowni melioracyjnej Osieki. Budowy przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP III Usługi przeglądaj
„Remont pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” Zad.1 – Remont pompowni „Wyspa Pucka” w Szczecinie. Budowy przeglądaj
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie Usługi przeglądaj
„USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP II. Usługi przeglądaj
„Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy” Budowy przeglądaj
Budowa linii energetycznych 0,4kV zalicznikowych zasilających monitoringi przepławek dla ryb w lokalizacjach: m. Łobez, m. Płoty, m. Resko, realizowanych w ramach programu pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew - TO Myślibórz Sprzedaż przeglądaj
„Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie” Usługi przeglądaj
Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - naprawy pompowni melioracyjnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Usługi przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP I Usługi przeglądaj
„Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie” Usługi przeglądaj
„Wywóz gruntu z działki jeziornej 469/15 obręb Mielno na południowym brzegu jeziora Jamno.” Budowy przeglądaj
„Ekspertyza stanu technicznego grobli i stopnia zabezpieczenia terenów rolniczych przez groble wzdłuż prawego brzegu kanału Młynówka na dz. Nr 1338, obręb Trzebiatów 8 i nr 355, obręb Trzebiatów 2, gmina Trzebiatów wraz z analizą rozdziału wód ... Usługi przeglądaj
Wykonanie operatu wodnoprawnego na odbudowę stacji pomp Cieszysław oraz na szczególne korzystanie z wód dla przedmiotowej pompowni w celu utrzymania odpowiednich parametrów wód na polderze Cieszysław Usługi przeglądaj
„Opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Czerwonej powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” Usługi przeglądaj

Strony