Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
Wykonanie operatu wodnoprawnego na odbudowę stacji pomp Cieszysław oraz na szczególne korzystanie z wód dla przedmiotowej pompowni w celu utrzymania odpowiednich parametrów wód na polderze Cieszysław Usługi przeglądaj
„Opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Czerwonej powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” Usługi przeglądaj
„Monitoring oddziaływania na środowisko w roku 2017 dla 3 zrealizowanych inwestycji: 1. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” 2. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” 3. „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I” Usługi przeglądaj
USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH I URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pochądzącego z wycinki drzew wykonaniej podczas prac utrzymaniowych na rzece Gwda Sprzedaż przeglądaj
„Monitoring oddziaływania na środowisko w roku 2017 dla 3 zrealizowanych inwestycji: 1. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” 2. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” 3. „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I” Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki 525/10 obręb Wełtyń, gm. Gryfino Sprzedaż przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego w wycinki drzew w trakcie realizacji prac remontowych na rzece Kurzyca Sprzedaż przeglądaj
Dostawa wraz z montażem urządzeń elektryczno-elektronicznych służących do odstraszania (kierowania) ryb (3 sztuki) w ramach realizowanego programu LIFE+ pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów Dostawy przeglądaj
Naprawa szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta na wałach przeciwpowodziowych” Budowy przeglądaj
„USŁUGA KOMPLEKSOWA - KONSERWACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH – POPRZEZ WYKONANIE DWUKROTNEGO KOSZENIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pochądzącego z wycinki drzew wykonaniej podczas prac remontowych na rzece Długa Sprzedaż przeglądaj
Sprzedaż drewna pochądzącego z wycinki drzew wykonaniej podczas prac utrzymaniowych na rzece Gwda Sprzedaż przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 497 obręb Strzeszów, gm. Trzcińsko Zdrój - jezioro Strzeszowskie Sprzedaż przeglądaj
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej działaniem ZZMiUW w Szczecinie - 18 części Usługi przeglądaj
„Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego – TO Sławno”. Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 525/10 obręb Wełtyń, gm. Gryfino Sprzedaż przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ – ETAP II, obiekt: Stara Rega - Pęczerzyński Młyn km 12+290” Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w trakcie realizacji prac remontowych na rzece Kurzyca Sprzedaż przeglądaj
„Budowa linii energetycznej 0,4kV zalicznikowej zasilającej barierę dla ryb w Likowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. Budowy przeglądaj

Strony