Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie” Usługi przeglądaj
Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - naprawy pompowni melioracyjnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Usługi przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP I Usługi przeglądaj
„Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie” Usługi przeglądaj
„Wywóz gruntu z działki jeziornej 469/15 obręb Mielno na południowym brzegu jeziora Jamno.” Budowy przeglądaj
„Ekspertyza stanu technicznego grobli i stopnia zabezpieczenia terenów rolniczych przez groble wzdłuż prawego brzegu kanału Młynówka na dz. Nr 1338, obręb Trzebiatów 8 i nr 355, obręb Trzebiatów 2, gmina Trzebiatów wraz z analizą rozdziału wód ... Usługi przeglądaj
Wykonanie operatu wodnoprawnego na odbudowę stacji pomp Cieszysław oraz na szczególne korzystanie z wód dla przedmiotowej pompowni w celu utrzymania odpowiednich parametrów wód na polderze Cieszysław Usługi przeglądaj
„Opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Czerwonej powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” Usługi przeglądaj
„Monitoring oddziaływania na środowisko w roku 2017 dla 3 zrealizowanych inwestycji: 1. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” 2. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” 3. „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I” Usługi przeglądaj
USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH I URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pochądzącego z wycinki drzew wykonaniej podczas prac utrzymaniowych na rzece Gwda Sprzedaż przeglądaj
„Monitoring oddziaływania na środowisko w roku 2017 dla 3 zrealizowanych inwestycji: 1. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” 2. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” 3. „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I” Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki 525/10 obręb Wełtyń, gm. Gryfino Sprzedaż przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego w wycinki drzew w trakcie realizacji prac remontowych na rzece Kurzyca Sprzedaż przeglądaj
Dostawa wraz z montażem urządzeń elektryczno-elektronicznych służących do odstraszania (kierowania) ryb (3 sztuki) w ramach realizowanego programu LIFE+ pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów Dostawy przeglądaj
Naprawa szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta na wałach przeciwpowodziowych” Budowy przeglądaj
„USŁUGA KOMPLEKSOWA - KONSERWACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH – POPRZEZ WYKONANIE DWUKROTNEGO KOSZENIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” Usługi przeglądaj
Sprzedaż drewna pochądzącego z wycinki drzew wykonaniej podczas prac remontowych na rzece Długa Sprzedaż przeglądaj
Sprzedaż drewna pochądzącego z wycinki drzew wykonaniej podczas prac utrzymaniowych na rzece Gwda Sprzedaż przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działki nr 497 obręb Strzeszów, gm. Trzcińsko Zdrój - jezioro Strzeszowskie Sprzedaż przeglądaj

Strony