Zamówienia publiczne

Pod tym linkiem znajdą Państwo zamówienia publiczne ogłoszone przez ZZMiUW do dnia 23 lutego 2015 roku.

Tytuł Typ Operacje
„Dostawa bonów towarowych /talonów/ w wersji papierowej dla pracowników Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie” Dostawy przeglądaj
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” Zadanie 1. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500-8+160” Zadanie 2. „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400 Budowy przeglądaj
„Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje 119 sztuk przepompowni melioracyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” Usługi przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – TO KOŁOBRZEG. Usługi przeglądaj
„Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” Usługi przeglądaj
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – Budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ Budowa przepławki dla ryb Rega Gryfice” Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na działce nr 22 obręb Gryfice -10, gmina Gryfice; - Kanał Gryfice A i wydobycia wywrotów z działki nr 39/6 obręb Gryfice - 10 - rzeka Rega, gmina Gryfice Sprzedaż przeglądaj
„Naprawa pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” - Naprawa pompowni „Żabnica” TO Gryfino Budowy przeglądaj
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” Zadanie 1. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500-8+160” Zadanie 2. „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400 Budowy przeglądaj
„Remont wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Jamno polder Łabusz” Budowy przeglądaj
„Naprawa pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” - Naprawa pompowni „Żabnica” TO Gryfino Budowy przeglądaj
„ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – ETAP IV Usługi przeglądaj
„Remont urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli – rzeka Dzierżęcinka” Budowy przeglądaj
„Remont wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Jamno polder Łabusz” Budowy przeglądaj
„Remont skarp” Zadanie nr 1 Kanał Dolsk w km 0+000-1+300 m. Dolsk gm. Dębno, Zadanie nr 2 Rzeka Sienica km 4+902-6+960, m. Dębno. Budowy przeglądaj
„Naprawa pompowni melioracyjnej na terenie województwa zachodniopomorskiego, Zad. 4. Naprawa pompowni Kopań TO Sławno”. Budowy przeglądaj
„Remont jazu piętrzącego na rzece Wieprzy w m. Darłowo” Budowy przeglądaj
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działek nr 2/1 obręb Moryń 3 (jezioro Morzycki) i nr 101 obręb Moryń 1 (rzeka Słubia) Sprzedaż przeglądaj
„Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego – TO Gryfino, w okresie wrzesień – grudzień 2017r.” Usługi przeglądaj
„Remont pompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego” Zad.2 – Remont pompowni melioracyjnej Osieki. Budowy przeglądaj

Strony