Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów administrowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Melioracji Wodnych w Szczecinie (usługa kompleksowa)”