„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” Zadanie 1. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500-8+160” Zadanie 2. „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400

Typ: Budowy
Unijny: Nie
Ogłoszenie
poniedziałek, Październik 23, 2017 np_23102017_ogl.pdf
Załączniki do ogłoszenia
poniedziałek, Październik 23, 2017
Specyfikacja
poniedziałek, Październik 23, 2017 np_23102017_siwz.zip
Informacja o unieważnieniu przetargu
środa, Listopad 8, 2017 np_23102017_ioup.pdf
Modyfikacje
piątek, Listopad 3, 2017 np_23102017_mod.pdf
piątek, Listopad 3, 2017 np_23102017_modogl.pdf
Pytania
piątek, Listopad 3, 2017 np_23102017_pyt1.pdf
piątek, Listopad 3, 2017 np_23102017_pyt2.pdf