„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” Zadanie 1. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500-8+160” Zadanie 2. „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400

Typ: Budowy
Unijny: Nie
Ogłoszenie
poniedziałek, Listopad 13, 2017 np_13112017_ogl.pdf
Załączniki do ogłoszenia
poniedziałek, Listopad 13, 2017
Specyfikacja
poniedziałek, Listopad 13, 2017 np_13112017_siwz.zip