„Wywóz gruntu z działki jeziornej 469/15 obręb Mielno na południowym brzegu jeziora Jamno.”