Wykonanie operatu wodnoprawnego na odbudowę stacji pomp Cieszysław oraz na szczególne korzystanie z wód dla przedmiotowej pompowni w celu utrzymania odpowiednich parametrów wód na polderze Cieszysław