Wiadomości

2015-10-05 20:45

Wykonane prace konserwacyjne

W pierwszym półroczu 2015 roku Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zajmował się między innymi konserwacją cieków naturalnych
i urządzeń melioracyjnych czy usuwaniem szkód na wałach przeciwpowodziowych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta.

2015-08-04 11:30

Od dnia 1 sierpnia 2015r. zmieniona została siedziba Terenowego Oddziału Drawsko Pomorskie: ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie. Dane kontaktowe pozostają bez zmian.

2015-04-18 07:15

Pragniemy Państwa poinformować o zmianie siedziby Terenowego Oddziału Sławno.

Aktualny adres:

ul. H. Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo

tel.\fax. +48 94 314 10 13

Pozostałe dane pozostają bez zmian.

2015-03-02 12:15

Pragniemy Państwa poinformować o zmianie siedziby Terenowego Oddziału Szczecin.

Aktualny adres:

Al. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin,

tel. +48 91 44 05 128

tax. +48 91 44 05 100

Pozostałe dane pozostają bez zmian.

2015-02-18 22:45

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
podaje się do publicznej informacji co następuje:

Strony