Wiadomości

2015-10-21 11:45

Odnosząc się do treści ekspertyzy dotyczącej budowy wrót sztormowych, przedstawionej przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, Katedry Hydrologii, pod kierownictwem prof. Romana Cieślińskiego, nie zgadzamy się z wnioskami wyciągniętymi przez ekspertów. Publikacja nie uwzględnia zasadniczych aspektów istotnych z punktu widzenia oceny zasadności inwestycji.

2015-10-14 08:30

To jedna z najważniejszych przeciwpowodziowych inwestycji Pomorza Zachodniego w historii – mówił na konferencji prasowej Wicemarszałek Województwa Jarosław Rzepa. Pierwsze przetargi w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w ramach środków Banku Światowego wystartują jeszcze w tym roku.

2015-10-13 22:15

Opublikowane zostało, także na stronie ZZMiUW (treść zaproszenia), zaproszenie do wyrażenia zainteresowania (usługi konsultingowe - wybór firm) w ramach projektu OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY, finansowanego z pożyczki nr IBRD 8524–PL dotyczącego wyboru konsultantów na realizację zadania pn.: 'Nadzór projektowo-konstrukcyjny

2015-10-09 12:15

W pierwszym kwartale 2017 roku zakończy się jedna z najistotniejszych ekologicznych inwestycji koordynowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Budowa Niebieskiego Korytarza Wzdłuż Rzeki Iny i jej Dopływów zakłada powstanie wielu elementów znacząco poprawiających warunki naturalne tego cieku wodnego.

2015-10-05 20:45

Wykonane prace konserwacyjne

W pierwszym półroczu 2015 roku Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zajmował się między innymi konserwacją cieków naturalnych
i urządzeń melioracyjnych czy usuwaniem szkód na wałach przeciwpowodziowych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta.

Strony