Wiadomości

2015-10-13 22:15

Opublikowane zostało, także na stronie ZZMiUW (treść zaproszenia), zaproszenie do wyrażenia zainteresowania (usługi konsultingowe - wybór firm) w ramach projektu OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY, finansowanego z pożyczki nr IBRD 8524–PL dotyczącego wyboru konsultantów na realizację zadania pn.: 'Nadzór projektowo-konstrukcyjny

2015-10-09 12:15

W pierwszym kwartale 2017 roku zakończy się jedna z najistotniejszych ekologicznych inwestycji koordynowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Budowa Niebieskiego Korytarza Wzdłuż Rzeki Iny i jej Dopływów zakłada powstanie wielu elementów znacząco poprawiających warunki naturalne tego cieku wodnego.

2015-10-05 20:45

Wykonane prace konserwacyjne

W pierwszym półroczu 2015 roku Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zajmował się między innymi konserwacją cieków naturalnych
i urządzeń melioracyjnych czy usuwaniem szkód na wałach przeciwpowodziowych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta.

2015-08-04 11:30

Od dnia 1 sierpnia 2015r. zmieniona została siedziba Terenowego Oddziału Drawsko Pomorskie: ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie. Dane kontaktowe pozostają bez zmian.

2015-04-18 07:15

Pragniemy Państwa poinformować o zmianie siedziby Terenowego Oddziału Sławno.

Aktualny adres:

ul. H. Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo

tel.\fax. +48 94 314 10 13

Pozostałe dane pozostają bez zmian.

Strony