Wiadomości

2016-02-09 08:15

W środę 27 stycznia w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych odbyły się "Konsultacje w zakresie zabezpieczenia wlotów do turbin elektrowni wodnych przy pomocy elektro-barier". Celem spotkania z organizacjami pozarządowymi, inwestorami, firmami proponującymi tego typu usługi, użytkownikami urządzeń i obwodów rybackich oraz naukowcami było ustalenie czy elektro-bariery są skutecznym sposobem ochrony ryb przed wlotami do turbin wodnych.

2015-12-04 11:45

Informujemy, ze od dnia 01 grudnia 2015 r. Terenowy Oddział w Szczecinku zmienia siedzibę na Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek.

Pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmian.

2015-11-18 22:30

Zadaniami głównymi Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej są:

  • Utrzymywanie w sprawności technicznej:

- wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów;

- urządzeń melioracji wodnych podstawowych (kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne);

  • Utrzymywanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego;
  • Udział w strukturach organizacyjnych zespołów reagowania kryzysowego;
2015-11-18 21:00

Sukces Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Otrzymaliśmy "Polską Nagroda Innowacyjności 2015" w kategorii ekologia. Do tytułu nominowanych było kilkanaście podmiotów z całej Polski. Komisja konkursowa doceniła nowoczesne podejście do prowadzenia inwestycji na całym korytarzu rzeki.

2015-11-03 11:00

Obiekt znajduje się na terenie gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Swochowo na pograniczu z działkami obrębu Dołgie gmina Gryfino.

Strony