Wiadomości

2015-11-18 22:30

Zadaniami głównymi Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej są:

  • Utrzymywanie w sprawności technicznej:

- wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów;

- urządzeń melioracji wodnych podstawowych (kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne);

  • Utrzymywanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego;
  • Udział w strukturach organizacyjnych zespołów reagowania kryzysowego;
2015-11-18 21:00

Sukces Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Otrzymaliśmy "Polską Nagroda Innowacyjności 2015" w kategorii ekologia. Do tytułu nominowanych było kilkanaście podmiotów z całej Polski. Komisja konkursowa doceniła nowoczesne podejście do prowadzenia inwestycji na całym korytarzu rzeki.

2015-11-03 11:00

Obiekt znajduje się na terenie gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Swochowo na pograniczu z działkami obrębu Dołgie gmina Gryfino.

2015-10-29 11:00

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie otrzymał nominacje do tytułu "Polska Nagroda Innowacyjności 2015" w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz tytuły powiązane z redakcjami "Gazety Wyborczej" i "Dziennika Gazety Prawnej"

2015-10-21 11:45

Odnosząc się do treści ekspertyzy dotyczącej budowy wrót sztormowych, przedstawionej przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, Katedry Hydrologii, pod kierownictwem prof. Romana Cieślińskiego, nie zgadzamy się z wnioskami wyciągniętymi przez ekspertów. Publikacja nie uwzględnia zasadniczych aspektów istotnych z punktu widzenia oceny zasadności inwestycji.

Strony