Wiadomości

2016-05-27 08:45

     Nic nie sprawia dzieciom większej przyjemności niż uczenie się poprzez poznawanie świata blisko nich. Lekcje przyrody mogą być inspirujące i pasjonujące, wystarczy namówić nauczycieli by chętniej wychodzili z młodymi ludźmi np. nad rzeki, nad jeziora, do parków czy do lasu.

2016-05-24 07:15

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

2016-03-15 10:30

14 marca w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące stanu przygotowań do realizacji przez ZZMiUW zadań inwestycyjnych ze środków Banku Światowego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, przedstawiciele władz Województwa Zachodniopomorskiego oraz  Zarządu Melioracji odpowiedzialni za realizacje przedmiotowych inwestycji.

2016-03-15 10:15

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie aplikację przesłało dwóch kandydatów, których oferty spełniły wymagania formalne. Komisja konkursowa po ocenie aplikacji i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrała kandydata – Ryszarda Mićkę.

2016-02-09 08:15

W środę 27 stycznia w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych odbyły się "Konsultacje w zakresie zabezpieczenia wlotów do turbin elektrowni wodnych przy pomocy elektro-barier". Celem spotkania z organizacjami pozarządowymi, inwestorami, firmami proponującymi tego typu usługi, użytkownikami urządzeń i obwodów rybackich oraz naukowcami było ustalenie czy elektro-bariery są skutecznym sposobem ochrony ryb przed wlotami do turbin wodnych.

Strony