Wiadomości

2016-08-10 07:15

Zawiadamiamy iż, w związku z zakończeniem prac nad sporządzeniem projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu, RZGW Szczecin przystępuje do konsultacji społecznych przedmiotowych projektów.

2016-07-19 22:00

Witamy Państwa.

Jest nam bardzo miło poinformować, że zgodnie ze wytycznymi Banku Światowego możemy przekazać do konsultacji społecznych dokumentacje pn.: "Projekt planu pozyskania nieruchomości i przesiedleń".

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

2016-07-08 22:00
Niniejszym pragniemy poinformować, że dla kontraktu 1A.1 w dniu 8 lipca 2016 roku, po przeprowadzonym upublicznieniu (konsultacjach społecznych), ZZMiUW uzyskał z Banku Światowego klauzulę "NO OBJECTION" dla dokumentu pn.: "Plan Zarządzania Środowiskiem", który jest niezbędny dla prowadzenia robót budowlano-montażowych. Poniżej końcowa wersja polska i angielska przedmiotowego dokumentu:
 
2016-07-06 23:30

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych był inicjatorem spotkania, podczas którego przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców dyskutowali o przyszłości inwestycji na Kanale Jamneńskim. Dyskutowano na temat połączenia funkcji turystycznej zrealizowanych i planowanych do realizacji zadań ze zobowiązaniami przyrodniczymi i przeciwpowodziowymi.

2016-06-17 23:00

     We wtorek, 14 czerwca odbył się finał VIII edycji programu edukacyjnego „Zdążyć przed powodzią” do rywalizacji stanęła blisko setka gimnazjalistów ze szkół z całego regionu z tzw. terenów zalewowych. Rywalizacja była bardzo wyrównana, ale najlepszy rezultat osiągnęła szkoła w Mrzeżynie.

Strony