Wiadomości

2016-10-11 21:15

Ubiegły tydzień był bardzo trudny dla mieszkańców miejscowości położonych w okolicach rozlewisk. Zjawisko cofki spowodowało, że konieczne było działanie interwencyjne, które wykonywane było przez Straż Pożarną, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz inne jednostki chroniące ludność województwa zachodniopomorskiego.

2016-09-05 15:00

Informujemy Państwa, iż w dziale 'Zamówienia publiczne' opublikowane zostało zapytanie ofertowe pn.: "Wynajem powierzchni biurowej - lokalu na potrzeby siedziby Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na czas nieokreślony."

2016-08-30 07:45

W dniu 30 sierpania 2016 roku ZZMiUW uzyskał klauzulę NO OBJECTION dla kontraktu 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II realizowanego z pożycki Banku Światowego w ramach PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY - numer ref.: 8524 PL.

Do pobrania:

2016-08-10 07:15

Zawiadamiamy iż, w związku z zakończeniem prac nad sporządzeniem projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Regi oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu, RZGW Szczecin do konsultacji społecznych przedmiotowych projektów.:

1. Obwieszczenie - treść

Strony