Wiadomości

2016-07-08 22:00
Niniejszym pragniemy poinformować, że dla kontraktu 1A.1 w dniu 8 lipca 2016 roku, po przeprowadzonym upublicznieniu (konsultacjach społecznych), ZZMiUW uzyskał z Banku Światowego klauzulę "NO OBJECTION" dla dokumentu pn.: "Plan Zarządzania Środowiskiem", który jest niezbędny dla prowadzenia robót budowlano-montażowych. Poniżej końcowa wersja polska i angielska przedmiotowego dokumentu:
 
2016-07-06 23:30

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych był inicjatorem spotkania, podczas którego przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców dyskutowali o przyszłości inwestycji na Kanale Jamneńskim. Dyskutowano na temat połączenia funkcji turystycznej zrealizowanych i planowanych do realizacji zadań ze zobowiązaniami przyrodniczymi i przeciwpowodziowymi.

2016-06-17 23:00

     We wtorek, 14 czerwca odbył się finał VIII edycji programu edukacyjnego „Zdążyć przed powodzią” do rywalizacji stanęła blisko setka gimnazjalistów ze szkół z całego regionu z tzw. terenów zalewowych. Rywalizacja była bardzo wyrównana, ale najlepszy rezultat osiągnęła szkoła w Mrzeżynie.

2016-06-06 22:45

17 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego weźmie udział w VIII finale programu edukacyjnego „Zdążyć przed powodzią”. Szereg wydarzeń zaplanowano na wtorek 14 czerwca br. w Szczecinie, na terenie poligonu wodnego, 5-go pułku inżynieryjnego w Szczecinie.

2016-05-27 08:45

     Nic nie sprawia dzieciom większej przyjemności niż uczenie się poprzez poznawanie świata blisko nich. Lekcje przyrody mogą być inspirujące i pasjonujące, wystarczy namówić nauczycieli by chętniej wychodzili z młodymi ludźmi np. nad rzeki, nad jeziora, do parków czy do lasu.

Strony