Wiadomości

2017-03-21 22:00

W dniu 16 marca 2017 roku Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie podpisał z konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o., Polska – Lider JV, Sweco Engineering Sp. z o.o., Polska – Partner JV,  Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o., Polska – Konsultant Podwykonawca JV kontrakt 5.3/ZZMiUW pn.: "Nadzór projektowo-konstrukcyjny.

2017-01-13 14:45

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ZZMiUW publikuje: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCH NA ROK 2017r.

2016-10-11 21:15

Ubiegły tydzień był bardzo trudny dla mieszkańców miejscowości położonych w okolicach rozlewisk. Zjawisko cofki spowodowało, że konieczne było działanie interwencyjne, które wykonywane było przez Straż Pożarną, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz inne jednostki chroniące ludność województwa zachodniopomorskiego.

2016-09-05 15:00

Informujemy Państwa, iż w dziale 'Zamówienia publiczne' opublikowane zostało zapytanie ofertowe pn.: "Wynajem powierzchni biurowej - lokalu na potrzeby siedziby Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na czas nieokreślony."

Strony