ZZMiUW w likwidacji

Data publikacji

sobota, Grudzień 30, 2017 - 10:00

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie znajduje się w stanie likwidacji.

Numer telefonu do likwidowanej jednostki 91 44 05 130, fax 91 44 05 131

Tags: