ZZMiUW realizuje wielkie inwestycje

Data publikacji

czwartek, Maj 18, 2017 - 19:00

Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i modernizacja polderu Marwickiego będą pierwszymi zadaniami realizowanymi przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”. Prace mogą ruszyć, bo Zachodniopomorskie Melioracje podpisały umowę z wykonawcą inwestycji - Energopolem Szczecin. Prace mają potrwać dwa lata.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe od wielu lat jest priorytetem tak dla nas jak i Zarządu Melioracji.  W tym zakresie zrealizowano już inwestycje na takich rzekach jak Rega, Parsęta, Ina, czy na Zalewie Szczecińskim w sumie warte kilkaset milionów złotych. Królowa zachodniej Polski - Odra - była naszym wielkim wyzwaniem. To zadanie bardzo trudne, które nie było by możliwe gdyby nie Umowa o Odrze granicznej z Niemcami i porozumienie o finansowaniu z Bankiem Światowym. – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Budowa wałów chroniących mieszkańców Chlewic i Porzecza oraz modernizacja polderu Marwickiego to jedno z 3 zadań za jakie odpowiadają zachodniopomorscy melioranci w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” finansowanego ze środków Banku Światowego.

Odra będzie mogła się na tym terenie naturalnie rozlewać, ale zabezpieczymy miejscowość od tych dużych stanów wody. Wartość tego projektu to około 10 mln zł, a całość inwestycji będzie kosztować ponad 140 mln zł. To początek ostatecznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Odrze - wyjaśniał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa. Dzięki inwestycji powstanie wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli, którego zadaniem będzie ochrona przeciwpowodziowa Chlewic i zabezpieczenie około 80 osób oraz zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Wybudowany zostanie wał przeciwpowodziowy z przesłoną przeciwfiltracyjną o długości 2,366 km, który będzie stanowił ochronę mieszkańców wsi o powierzchni około 36 ha. Ogromna praca została włożona by dojść do miejsca, w którym jesteśmy. Dzięki finansowaniu Banku Światowego do inwestycji podchodzimy w sposób bardziej otwarty niż dotychczas. Pogodzimy potrzeby środowiska i społeczeństwa. – powiedział Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Maciej Humiczewski.Z kolei celem modernizacji polderu Marwickiego jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Marwice, Krajnik, Krzypnica oraz części miasta Gryfino i takich zakładów przemysłowych jak Elektrownia Dolna Odra, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej a także oczyszczalni ścieków o łącznej powierzchni około 1500 ha.

Dzięki inwestycji powstaną wały przeciwpowodziowe na długości ponad 5,6 km.- Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji tego zadania. W ostatnich latach wykonywaliśmy dwa bardzo duże kontrakty dla Banku Światowego w ramach prac na Wrocławskim Węźle Wodnym. – mówił przedstawiciel wykonawcy, Prezes Zarządu Spółki Energopol Piotr Bartoszewski.

Głos zabrali przedstawiciele Banku Światowego: - Realizacja podpisanego dziś kontraktu pozwoli zamknąć cały system ochrony przeciwpowodziowej na Odrze w Województwie Zachodniopomorskim, który był budowany lub odbudowywany przez ostatnie kilkanaście lat. Finansowany przez nas projekt jest kluczowy z punktu widzenia ochrony życia, zdrowia i majątku tysięcy ludzi żyjących na terenach zagrożonych powodzią. Już od 20 lat, czyli od tragicznej w skutkach powodzi tysiąclecia we Wrocławiu, Bank Światowy jest partnerem Polski w jej działaniach na rzecz ochrony przeciwpowodziowej – powiedział Filip Kochan z Banku Światowego

ENERGOPOL-SZCZECIN powinien zakończyć prace w ciągu 24 miesięcy, czyli do końca pierwszego kwartału 2019 r.