Sprawozdanie z działania przeciwpowodziowego

Data publikacji

wtorek, Październik 11, 2016 - 21:15

Ubiegły tydzień był bardzo trudny dla mieszkańców miejscowości położonych w okolicach rozlewisk. Zjawisko cofki spowodowało, że konieczne było działanie interwencyjne, które wykonywane było przez Straż Pożarną, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz inne jednostki chroniące ludność województwa zachodniopomorskiego.


Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie informuje, że w wyniku wysokiego stanu wód na Zalewie Szczecińskim wywołanego zjawiskiem cofki podczas przeprowadzonej kontroli urządzeń na terenie działania Zarządu w okresie 05.10.2016-06.10.2016 podjęto działania zabezpieczające:

* Zabezpieczono wał Miroszewo Brzózki w km 0+030-0+070 wykonano ubezpieczenie skarpy kamieniem polnym ( przywóz i wbudowanie), uzupełniono skarpy gruntem.

* W czasie kontroli wału Mścięcino-Skolwin stwierdzono, że poziom wody znajduje się w połowie wysokości korpusu wału. W związku z powyższym przystąpiono do prac zabezpieczających w km 1+550-1+650 polegających nałożeniu worków z piaskiem na koronie w celu podwyższenia korony wału.

* Podjęto czynności zabezpieczenia wału Karpinka- Jasienica polegające na montażu ścianki mobilnej na przygotowanych do tego celu fundamentach, na długości posesji przy. ul. Wodnej wraz z zabezpieczeniem workami z piaskiem. Ścianka zostanie zdemontowana po obniżeniu poziomu wody.

* Podjęto czynności zabezpieczenia wału workami wału w Policach w km 2+450-2+600, 2+920-2+960.

Do działań wykorzystano zestawienie firm wytypowanych do prac awaryjnych w trakcie wystąpienia powodzi w roku 2016 r.

Tags: