Kontrakt 5.3/ZZMiUW podpisany.

Data publikacji

wtorek, Marzec 21, 2017 - 22:00

W dniu 16 marca 2017 roku Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie podpisał z konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o., Polska – Lider JV, Sweco Engineering Sp. z o.o., Polska – Partner JV,  Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o., Polska – Konsultant Podwykonawca JV kontrakt 5.3/ZZMiUW pn.: "Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły" na realizacje usług konsultingowych w ramach środków Banku Światowego.

Celem realizowanej przez wyłonionego Konsultanta usługi jest wsparcie Klientaw skutecznym i terminowym wdrażaniu Projektu. Przedmiotowe Usługi obejmują w szczególności:

- Przygotowanie i/lub aktualizacja/zmiana projektów budowlanych i wykonawczych, włącznie z przeglądami, badaniami, analizami, uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na realizację inwestycji i pozwoleń na użytkowanie.

- Przygotowanie i/lub aktualizacja Planów Zarządzania Środowiskiem (EMP) oraz Planu pozyskiwania nieruchomości (LARAP).

- Wsparcie we wdrażaniu EMP, LARAP oraz bieżące monitorowanie tych planów.

- Przejmowanie nieruchomości z określaniem wartości nieruchomości i uczestniczeniem w procesie prowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości.

- Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców robót budowlanych zgodnie z procedurami Banku Światowego oraz uczestniczenie w procesie przetargowym.

- Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami kontraktowymi Banku Światowego opartymi na procedurach FIDIC.

- Wsparcie w zarządzaniu Projektem, w części za którą odpowiedzialna jest dana jednostka realizująca, włączając w to zarządzanie finansami, planowanie, monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji działań wdrażających Projekt, przygotowanie kompletnej aplikacji o środki z instytucji finansujących, w tym o środki unijne.

​Informacje dotyczące ogłoszenia informacji o zawarciu kontraktu znajdą Państwo pod tym linkiem: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

Tags: