Bank Światowy w Szczecinie o inwestycjach na Międzyodrzu

Data publikacji

środa, Sierpień 2, 2017 - 08:15

Od 25 do 27 lipca w Szczecinie przebywali przedstawiciele Banku Światowego by skontrolować postęp prac przy inwestycjach dofinansowanych ze środków instytucji. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej, a jednocześnie rzeczowej i merytorycznej atmosferze. Omówiono proces realizacji inwestycji, a przedstawiciele Banku Światowego zostali zapewnieni o realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie informowania społeczeństwa . – Eksperci chcieli zweryfikować stan zaawansowania prac na Międzyodrzu, konkretnie chodziło o działanie 1A3. Wizyta wynikała między innymi z uwag zgłaszanych do instytucji z nieznanych nam dotychczas stron. Uwagi dotyczyły tego, że w interpretacji niektórych osób przebieg inwestycji nie był odpowiednio konsultowany ze społeczeństwem. Spotkanie z ekspertami rozwiało, mam nadzieję, część wątpliwości, co w rezultacie pozwoli spokojnie planować kolejne etapy prac – wyjaśnia Maciej Humiczewski, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Wizyta ekspertów Banku Światowego w Województwie Zachodniopomorskim trwała kilka dni. Na początku Gości przywitał m.in. Wicemarszałek Województwa Jarosław Rzepa, wskazując na istotę projektu i poparcie ze strony Zarządu Województwa. Był to jednak przede wszystkim czas do rozmów, dyskusji, a jednocześnie do sprawdzania postępów inwestycyjnych na realizowanych zadaniach dofinansowanych przez Bank Światowy. – Zaprosiliśmy na spotkanie bardzo szerokie spektrum osób i podmiotów zainteresowanych realizacją naszych inwestycji, w tym instytucje, które mają lub będą mieć związek z opiniowaniem poszczególnych jej etapów. Zaprosiliśmy również szereg naukowców i ekspertów, którzy mają wiedzę na temat obszarów objętych tym projektem. W ramach spotkania odbył się również wyjazd terenowy -rejs Odrą przez fragment Międzyodrza objęty inwestycją. Eksperci Banku Światowego byli kompleksowo informowani o panujących uwarunkowaniach oraz potrzebach tego obszaru i planach inwestycyjnych, które będą realizowane dzięki dofinansowaniu. Przedstawiliśmy również nasz plan realizacji poszczególnych inwestycji i założenia przedprojektowe. Myślę, że pokazaliśmy, że nasze podejście do lokalnych społeczności jest bardzo otwarte, a zgłaszane uwagi mogą wynikać z niepewności wiążącej się ze zbyt wczesnego etapu inwestycji - nie jesteśmy bowiem jeszcze w stanie podać wszystkich szczegółów realizacji projektów, a czasami tego się od nas oczekuje - wyjaśnia Maciej Humiczewski, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Dyrektor Humiczewski zapewnia o regularnych (w tym planowanych) spotkaniach ze stroną społeczną, mieszkańcami okolic, gdzie prowadzone będą inwestycje, a także ze stroną niemiecką oraz organizacjami pozarządowymi opiniującymi i zaangażowanymi w projekt.

Jaki jest stan zaawansowania prac? To jeszcze wczesny etap, ale jak zapewniają władze ZZMiUW wszystko idzie zgodnie z planem: - Pierwszym krokiem jest zbadanie potencjału przeciwpowodziowego Miedzyodrza (modelowanie, pomiary geodezyjne, analizy) oraz wykonanie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej, a następnie takie zaplanowanie i wykonanie przedsięwzięcia, aby nie tylko nie zaszkodzić środowisku naturalnemu (np. wykluczenie z zakresu działań obszarów, gdzie stwierdzi się występowanie wyjątkowo cennych gatunków lub siedlisk, dla których aktualne warunki gruntowo wodne są najkorzystniejsze), lecz także pomóc zachować istniejące, lecz zubożałe cenne walory przyrodnicze lub stworzyć warunki do pojawienia się nowych wartości. Przepływająca przez Międzyodrze woda (dziś często stagnująca) tworzy warunki zarówno do ochrony przeciwpowodziowej jak i swobodnego rozwoju siedlisk i gatunków od wody zależnych.

– mówi Maciej Humiczewski. Przypomnijmy, że głównym celem działań na Międzyodrzu jest poprawa warunków retencyjnych tego terenu i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego okolic (w szczególności w zakresie zatorów zimowych). Wizyta przedstawicieli Banku Światowego odbyła się w bardzo dobrej atmosferze, a zakres poruszonych zagadnień był bardzo szeroki.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego zadania dostępne są pod adresem: http://zzmiuw.pl/wiadomosci/zzmiuw-realizuje-wielkie-inwestycje