Wiadomości

2018-04-23 22:00

Sprzedaż środków transportu.

W zakładce 'ZAMÓWIENIA PUBLICZNE' opublikowane zostało ogłoszenie dotyczące sprzedaży przez Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, samochodów osobowych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU!

 

2018-01-01 (Całodzienne)

Z dniem 1 stycznia 2018 roku swoje funkcjonowanie w ramach struktury jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego kończy Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Dotychczasowa jednostka zostanie przekształcona w państwowe przedsiębiorstwo Wody Polskie. Jednostkami podległymi Wodom Polskim będą Zarządy Zlewni.

 

2017-12-30 10:00

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie znajduje się w stanie likwidacji.

Numer telefonu do likwidowanej jednostki 91 44 05 130, fax 91 44 05 131

2017-11-29 22:15

Wdrażanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

 

 

2017-08-02 08:15

Od 25 do 27 lipca w Szczecinie przebywali przedstawiciele Banku Światowego by skontrolować postęp prac przy inwestycjach dofinansowanych ze środków instytucji. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej, a jednocześnie rzeczowej i merytorycznej atmosferze. Omówiono proces realizacji inwestycji, a przedstawiciele Banku Światowego zostali zapewnieni o realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie informowania społeczeństwa .

Strony