Wiadomości

2018-01-01 (Całodzienne)

Z dniem 1 stycznia 2018 roku swoje funkcjonowanie w ramach struktury jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego kończy Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Dotychczasowa jednostka zostanie przekształcona w państwowe przedsiębiorstwo Wody Polskie. Jednostkami podległymi Wodom Polskim będą Zarządy Zlewni.

 

2017-12-30 10:00

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie znajduje się w stanie likwidacji.

Numer telefonu do likwidowanej jednostki 91 44 05 130, fax 91 44 05 131

2017-11-29 22:15

Wdrażanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

 

 

2017-08-02 08:15

Od 25 do 27 lipca w Szczecinie przebywali przedstawiciele Banku Światowego by skontrolować postęp prac przy inwestycjach dofinansowanych ze środków instytucji. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej, a jednocześnie rzeczowej i merytorycznej atmosferze. Omówiono proces realizacji inwestycji, a przedstawiciele Banku Światowego zostali zapewnieni o realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie informowania społeczeństwa .

2017-05-18 19:00

Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i modernizacja polderu Marwickiego będą pierwszymi zadaniami realizowanymi przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”. Prace mogą ruszyć, bo Zachodniopomorskie Melioracje podpisały umowę z wykonawcą inwestycji - Energopolem Szczecin. Prace mają potrwać dwa lata.

Strony