Wiadomości

2017-05-18 19:00

Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i modernizacja polderu Marwickiego będą pierwszymi zadaniami realizowanymi przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”. Prace mogą ruszyć, bo Zachodniopomorskie Melioracje podpisały umowę z wykonawcą inwestycji - Energopolem Szczecin. Prace mają potrwać dwa lata.

2017-03-21 22:00

W dniu 16 marca 2017 roku Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie podpisał z konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o., Polska – Lider JV, Sweco Engineering Sp. z o.o., Polska – Partner JV,  Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o., Polska – Konsultant Podwykonawca JV kontrakt 5.3/ZZMiUW pn.: "Nadzór projektowo-konstrukcyjny.

2017-01-13 14:45

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ZZMiUW publikuje: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCH NA ROK 2017r.

2016-10-11 21:15

Ubiegły tydzień był bardzo trudny dla mieszkańców miejscowości położonych w okolicach rozlewisk. Zjawisko cofki spowodowało, że konieczne było działanie interwencyjne, które wykonywane było przez Straż Pożarną, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz inne jednostki chroniące ludność województwa zachodniopomorskiego.

Strony