„USŁUGA KOMPLEKSOWA - KONSERWACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH – POPRZEZ WYKONANIE DWUKROTNEGO KOSZENIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO”