„Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”

Typ: Usługi
Unijny: Unijny
Ogłoszenie
poniedziałek, Listopad 6, 2017 np_02112017_ogl.pdf
Załączniki do ogłoszenia
czwartek, Listopad 2, 2017
Specyfikacja
poniedziałek, Listopad 6, 2017 np_02112017_siwz.zip