5.3_zzmiuw

Kontrakt 5.3/ZZMiUW podpisany.

W dniu 16 marca 2017 roku Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie podpisał z konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o., Polska – Lider JV, Sweco Engineering Sp. z o.o., Polska – Partner JV,  Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o., Polska – Konsultant Podwykonawca JV kontrakt 5.3/ZZMiUW pn.: "Nadzór projektowo-konstrukcyjny.

Tags: