Sprzedaż środków trwałych będącego własnością Województwa Zachodniopomorskiego