Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na działce nr 22 obręb Gryfice -10, gmina Gryfice; - Kanał Gryfice A i wydobycia wywrotów z działki nr 39/6 obręb Gryfice - 10 - rzeka Rega, gmina Gryfice