Sprzedaż drewna pozyskanego w wycinki drzew w trakcie realizacji prac remontowych na rzece Kurzyca