„Remont skarp” Zadanie nr 1 Kanał Dolsk w km 0+000-1+300 m. Dolsk gm. Dębno, Zadanie nr 2 Rzeka Sienica km 4+902-6+960, m. Dębno.