Uszczelnienie przegrodą przeciwfiltracyjną wałów przeciwpowodziowych wstecznych nad Strugą Marwicką w km 0+000 – 1+000