Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin”