Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”