Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - naprawy pompowni melioracyjnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.