„Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – wykonanie schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie”

Typ: Usługi
Unijny: Nie
Ogłoszenie
piątek, Kwiecień 14, 2017 np_14042017_ogl.pdf
Załączniki do ogłoszenia
piątek, Kwiecień 14, 2017
Specyfikacja
piątek, Kwiecień 14, 2017 np_14042017_siwz.zip
Informacja o unieważnieniu przetargu
poniedziałek, Kwiecień 24, 2017 np_14042017_ioup.pdf