Kontakt

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 19
tel.  +4891 44 05 100
fax. +4891 44 05 101
e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl
strona: www.zzmiuw.pl
Forma prawna: samorządowa jednostka budżetowa Województwa Zachodniopomorskiego

Rejonowy Oddział w Koszalinie
75-950 Koszalin Al. Monte Cassino 2
tel. +4894 34 30 031
fax. +4894 34 31 399
e-mail: rokoszalin@zzmiuw.pl

Lp. Numer telefonu Dział Numer pokoju
1. 91 44 05 104 Dyrektor (DN) - p.o. Stanisław Cygiel 217
2. 91 44 05 100 Sekretariat (NO) 217
3. 91 44 05 113 Zastępca dyrektora ds. inwestycji (DI)
Maciej Humiczewski
217a
4. 91 44 05 103 Zastępca dyrektora ds. mienia (DM) 221
5. 91 44 05 110 Zastępca dyrektora ds. eksploatacji (DE) Mieszko Kowalczyk 220
6. 91 44 05 107 Główna Księgowa (DF) - Ewa Hałaczek 215
7. 91 44 05 129 Samodzielne stanowisko ds. BHP
Kierownik działu organizacyjno - administracyjnego (NO)
Sławomir Kobarynka
221a
8. 91 44 05 130 Dział organizacyjno – administracyjny (NO) 219
9. 91 44 05 118 Zespół ds. GIS (EG)
Kierownik - Maciej Pluskota
202
10. 91 44 05 108 Zespół audytu i kontroli wewnętrznej (NA)
Kierownik – Paweł Manturewicz
216
11. 91 44 05 105
91 44 05 106
Dział finansowo-Księgowy (FK)
Kierownik - Elżbieta Kamińska
214
12. 91 44 05 132 Kasa (FK) 214
13. 91 44 05 131 Zespół radców prawnych (NR) 214a
14. 91 44 05 121 Zespół ds. kadr (NK)
Kierownik - Beata Dębska
222
15. 9144 05 119
91 44 05 120
Dział eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych (NE)
Kierownik - Dominika Surdej
207
16. 91 44 05 109
91 44 05 123
Zespół ds. zamówień publicznych (NP)
Kierownik - Sylwia Wysocka
224
17. 91 44 05 102 Zespół ds. mienia Skarbu Państwa
i uregulowań własnościowych (MM)
Koordynator - Karina Kubiak
204
18. 91 44 05 125 Wieloosobowe stanowisko ds. uzgodnień
w zakresie melioracji wodnych (MU)
216a
19. 91 44 05 117
91 44 05 122
Zespół ds. mienia Skarbu Państwa
i uregulowań własnościowych (MM)
204a
21. 91 44 05 112 Zespół ds. przygotowania i realizacji inwestycji wodno-melioracyjnych (IR)
(LIFE+)
​212
22. 91 44 05 124
91 44 05 114

Zespół ds. rozliczeń inwestycji wodno-melioracyjnych, przygotowania i rozliczania dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych (IF)
Kierownik – Andrzej Bladoszewski

209
​210
23. 91 44 05 126
91 44 05 127

Zespół ds. planowania, funduszy i
sprawozdawczości (IP)
Kierownik - Michał Durka

206
24. 91 44 05 116 Zespół ds. przygotowania i realizacji inwestycji wodno-melioracyjnych (IR)
Kierownik – Paweł Baranowski
211
25. 91 44 05 128 Terenowy Oddział Szczecin 103