Dyrektor ZZMiUW ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds.płac