Dyrektor ZZMiUW ogłasza nabór na stanowisko: księgowa ds. płac