Dyrektor ZZMiUW ogłasza nabór na stanowisko: Główny Księgowy