„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – Budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ Budowa przepławki dla ryb – Etap II, obiekt: Łoźnica – Łobez ul. Świdwińska km 0+535”