Witamy

Witamy Państwa serdecznie na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jest samorządową jednostką budżetową, która realizuje w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania związane z szeroko rozumianą gospodarką wodną, w tym również zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zarząd Melioracji realizuje te zadania w dwóch obszarach, w obszarze zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i w obszarze inwestycyjnym.

Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jest od 14 marca 2016 roku Pan Ryszard Mićko.

Adres siedziby:

71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 19